Entidades Colaboradoras

ENTIDAD/ORGANISMO   PROGRAMA/PROYECTO FINANCIACIÓN
       
 
  • Convenio Anual para Asistencia Sanitaria a Personas con Adicción a Drogas Legales

227.098 €

 

       
 
  • Cambio caldera calefacción

2.566,34 € 
       
 
  • Programa de tratamiento terapéutico, rehabilitación e inserción social: ECA+60 Atención a mulleres e homes de 60 anos con adición ao alcol
8.351,74€
       
 
  • Programa Atención a Reclusos/as del CIS.

4.500 €

 

       
 
  • Finaciamento das actividades de Reinserción Social de Persoas Alcohólicas.

45.000 €